ГРАФИК ГРАД СОЗОПОЛ - 2018

8  юни

Танцово  изкуство  - класически, характерни и съвременни  танци
Поп пеене   - индивидуални изпълнители и вокални групи
Класически  инструменти

9 юни 

Народно пеене  - индивидуални изпълнители, хорове, фолклорни групи  и състави
Народни  танци
Народни  инструменти

10 юни

Театрално  изкуство
Литература
Изобразително  изкуство
Мултимедийни  проекти

ЗА КОНТАКТИ:
Жанета Драмаданова - тел. 0898 591514